مشخصات فنی کانکس سرویس بهداشتی

 • کانکسهای سرویس بهداشتی از یک چشمه ودوچشمه تا سیزده چشمه بصورت راهرودار وبدون راهرو باارتفاع 25/2 و 50/2 سانتی متر
 • اسکلت بندی کانکس ازپروفیلهای سنگین 4*10و4*8و4*6و4*4و4*2باضخامت 2/2 میلیمتری
 • بدنه کانکس به دوصورت میباشد:

الف )به صورت ساندویچ پانلی باعایق پلی استایرن بادوروورق گالوانیزه 50بارنگ کوره ای

ب )بصورت شادولاین باورق روغنی فولادی 25/1میلیمتری باخم ذوزنقه ای ویاطرح ویلایی تبریزکانتین – ورقهای بدنه بصورت جوش سرتاسری ازبالاوپایین

 • کلافی شاسی نسبت به ابعادوتعداد چشمه ها متغیرمی باشد،سرویس بهداشتی 1 الی4 چشمه ازپروفیل 4*8 و4 الی 6چشمه ازناودانی12 واز6چشمه به بعد ازتیرآهن نمره14بصورت اسکیتی باکلاف بندی ناودانی نمره10وشبکه بندی داخلی شاسی از4*6عرضی و4*2طولی
 • سقف کانکس درسرویس بهداشتی تک چشمه ودوچشمه صاف بوده ودرکانکسهای باچشمه های بالابصورت دوشیبه درامتدادطول کانکس باپوشش ورق روغنی 25/1میلیمتری بصورت همپوشانی باجوش نواری سرتاسری وکناره هاازپرچهای جوشی(جهت مقاومت دربرابر بادهای سنگین)
 • کلاف بندی سقف ازپروفیلهای4*4و4*6باخرپاهای طولی ازپروفیلهای4*6و4*4و4*2 با تقویتهای4*4ومهارهای4*2و3*2
 • تعبیه قلابهای قوی نسبت به تعدادچشمه باضخامت 10 الی20میلیمتری باپشت قلابهای4*4جهت مقاومت دربرابرفشار برای جابجایی وبارگیری کانکس
 • اتصالات کلیه پروفیلهای(شاسی واسکلت وسقف و…)باجوش قوس الکتریکی
 • تست کلیه جوشهاD.T(تست موادخام-تست درمراحل ساخت سازه-تست درهنگام بهره برداری)باروشهای P.T    و      V.T
 • آب بندی سقف ومحلهای جوش شده ازموادK.ژلاتینی باکشسانی پایداروانعطاف پذیرو مقاوم دربرابرحلالها-بنزین واسید باچسبندگی بالا
 • پوشش داخلی بدنه کانکس ازPVCدوجداره روکشداردرجه یک آذران پلاستیک وپوشش داخلی سقف بصورت سقف کاذب باPVCبراق UVداربااتصالات پیچ سرپهن ودرآخرمحکم کاری باگل پیچهای نقره ای
 • کف سرویس بهداشتی ها به دوصورت میباشد:

الف )کف باشبکه بندی مقاوم ازپروفیلهای سنگین وبازیرسازی ازورق 3میلی وباپوشش سرامیکهای درجه یک

ب)کف باپوشش ورق آلومینیومی آجدار2یا3میلی

 • سیم کشی روکارداخل داکتهای PVCباسیمهای نمره4و5/2افشان بالامپهای کم مصرف وکلیدوپریزهای برق بافیوزهای 25و32آمپری
 • اسکلت بندی وبدنه کانکس ازداخل وبیرون بصورت کامل ضدزنگ زده شده وبادودست رنگ کاری بصورت آستروپوشش بارنگ اتومبیلی
 • دربهای ورودی وچشمه ها بصورت آهنی باعایق فوم وروکش PVC ویاازUPVCدرجه یک
 • پنجره ها ودربچه هاازنوعUPVC
 • اجرای آبرودرهرطرف شیب کانکس
 • لوله کشی به دوصورت سرد ویابصورت گرم وسردباشیرآلات اهرمی(باپنچ سال گارانتی)
 • نصب آبگرمگن گازی ویابرقی درصورت سفارش
 • نصب روشویی درسرویسهای بدون راهرو درداخل چشمه ودرسرویسهای باراهرو درراهروهانسبت به تعدادچشمه ها
 • نصب آینه وجامایع وجادستمال
 • کانکس ازلحاظ آب بندی وپیچ خوردگی واتصال برق دارای یک سال گارانتی میباشد