مشخصات فنی کانکس پانلی نوع A

 • کانکس باعایق پلی یورتان دراندازه های مختلف بانقشه پلان طبق سفارش مشتری باارتفاع مفید250 و 225سانتی متر
 • اسکلت بندی کانکس ازپروفیلهای سنگین 4*10و4*8و4*6و4*4و4*2 باستونهای گوشه بصورت دوبله جهت استحکام ومقاومت بیشترازپروفیلهای 4*8باضامت 2/2میلیمتری
 • شاسی وکلاف بندی به دوصورت میباشد:

الف)کلاف بندی شاسی ازقوطی14*14باضخامت4میلیمترباتقویتهای4*4ازروی قوطی14*14 وشبکه بندی داخلی شاسی ازپروفیلهای4*8بصورت عرضی بافاصله یک مترازهمدیگرو3* 5 بصورت طولی بافاصله 35سانتی مترازهمدیگر

ب)شاسی اصلی ازتیرآهن نمره14بصورت اسکیتی باکلاف بندی ناودانی نمره10باتقویتهای 4*4ازروی ناودانی وشیکه بندی داخلی شاسی از4*6عرضی و4*2طولی

 • سقف به دوصورت میباشد:

الف)سقف بصورت دوشیبه درامتدادطول کانکس باپوشش ورق روغنی 25/1میلیمتری بصورت همپوشانی باجوش نواری سرتاسری وکناره هاازپرچهای جوشی(جهت مقاومت دربرابر بادهای سنگین)

ب)سقف بصورت دوشیبه درامتدادعرض کانکس باپوشش ساندویچ پانل سقفی 5سانتی بااتصالات ازپیچ 12سانتی لاستیکداربادرزبندی وآبندی ازورق گالوانیزه 50

 • کلاف بندی سقف ازپروفیلهای4*8باخرپاهای طولی ازپروفیلهای4*8و4*6و4*4و4*2 باتقویتهای4*4ومهارهای4*2و3*2
 • تعبیه قلابهای قوی باضخامت20میلیمتری باپشت قلابهای4*4جهت مقاومت دربرابرفشار برای جابجایی وبارگیری کانکس
 • اتصالات کلیه پروفیلهای(شاسی واسکلت وسقف و…)باجوش قوس الکتریکی
 • تست کلیه جوشهاD.T(تست موادخام-تست درمراحل ساخت سازه-تست درهنگام بهره برداری)باروشهای P.T    و      V.T
 • بدنه کانکس ازساندویچ پانل پلی یورتان 5سانتی(مستحکم ودیرسوز ومقاوم دربرابردما تا110درجه)بادانسیته42بادو رو ورق گالوانیزه50بارنگ کوره ای
 • اتصالات پانلهابه بدنه توسط پیچهای واشاردار9سانتی سرمته دار
 • آب بندی سقف ومحلهای جوش شده ازموادK.ژلاتینی باکشسانی پایداروانعطاف پذیرو مقاوم دربرابرحلالها-بنزین واسید باچسبندگی بالا
 • پوشش داخلی بدنه کانکس ازPVCدوجداره روکشداردرجه یک آذران پلاستیک وپوشش داخلی سقف بصورت سقف کاذب باPVCبراق UVداربااتصالات پیچ سرپهن ودرآخرمحکم کاری باگل پیچهای نقره ای
 • کف کانکس ازنئوپان16میلیمتری درجه یک تبریزباعایق بندی رطوبتی اززیرباقیرپاشیدنی دردولایه بعدازخشک شدن
 • پوشش نهایی کف به دوصورت میباشد:

الف)  ازکفپوش آنتی استاتیک پشت گونی دارریلی باروکش PVCضدآب

ب) ازپارکت 8میلی ترکیه ویاآلمانی باعایق ومحافظ زیرین ازفوم 3میلی

 • سیم کشی روکارداخل داکتهای PVCباسیمهای نمره4و5/2افشانوسیستم روشنایی ازمهتابی های لوکسپارس باقابلیت نوردهی دولامپ36واتی بارفلکتورآبکاری شده جهت نوردهی بیشتر(بادوسال گارانتی)وکلیدوپریزهای برق وتلفن بافیوزهای 25و32آمپری(سیم کشی کولروپریزها ازهمدیگرجدابوده بافیوزهای مختص به خود)
 • اسکلت بندی کانکس ازداخل وبیرون بصورت کامل ضدزنگ زده شده وبادودست رنگ کاری بصورت آستروپوشش بارنگ اتومبیلی
 • درب ورودی بصورت آهنی باعایق فوم یایونولیت2سانتی باروکش PVC
 • دربهای داخلی ازنوعHDFبایراق آلات درجه یک
 • پنجره هاازنوعUPVCباشیشه های دوجداره وحفاظ فلزی باپرده های عمودی
 • دارای جابخاری وجاکولرگازی اسپلیت
 • اجرای آبرودرهرطرف شیب کانکس
 • نصب کپسول آتش خاموش کن درورودی کانکس
 • دارای آشپزخانه بالوله کشی گرم وسردباشیرآلات اهرمی(باپنچ سال گارانتی) بانصب کابینت 80سانتی باآبچکان وسینک ظرفشویی
 • کانکس ازلحاظ آب بندی وپیچ خوردگی واتصال برق دارای یک سال گارانتی میباشد