مشخصات فنی کانکس پانلی نوع B

 • کانکس باعایق پلی استایرن دراندازه های مختلف بانقشه پلان طبق سفارش مشتری باارتفاع مفید 250 و 225سانتی متر
 • اسکلت بندی کانکس ازپروفیلهای سنگین 4*10و4*8و4*6و4*4و4*2 باستونهای گوشه بصورت دوبله جهت استحکام ومقاومت بیشترازپروفیلهای 4*8باضامت 2/2میلیمتری
 • شاسی وکلاف بندی به دوصورت میباشد:

الف)کلاف بندی شاسی ازقوطی14*14باضخامت4میلیمترباتقویتهای4*4ازروی قوطی14*14 وشبکه بندی داخلی شاسی ازپروفیلهای4*8بصورت عرضی بافاصله یک مترازهمدیگرو3* 5 بصورت طولی بافاصله 35سانتی مترازهمدیگر

ب)شاسی اصلی ازتیرآهن نمره14بصورت اسکیتی باکلاف بندی ناودانی نمره10باتقویتهای 4*4ازروی ناودانی وشیکه بندی داخلی شاسی از4*6عرضی و4*2طولی

 • سقف به دوصورت میباشد:

الف)سقف بصورت دوشیبه درامتدادطول کانکس باپوشش ورق روغنی 25/1میلیمتری بصورت همپوشانی باجوش نواری سرتاسری وکناره هاازپرچهای جوشی(جهت مقاومت دربرابر بادهای سنگین)

ب)سقف بصورت دوشیبه درامتدادعرض کانکس باپوشش ساندویچ پانل سقفی5سانتی بااتصالات پیچهای 12سانتی لاستیکدارودرزبندی وآبندی ازورقهای گالوانیزه 50

 • کلاف بندی سقف ازپروفیلهای4*8باخرپاهای طولی ازپروفیلهای4*8و4*6و4*4و4*2 باتقویتهای4*4ومهارهای4*2و3*2
 • تعبیه قلابهای قوی باضخامت20میلیمتری باپشت قلابهای4*4جهت مقاومت دربرابرفشار برای جابجایی وبارگیری کانکس
 • اتصالات کلیه پروفیلهای(شاسی واسکلت وسقف و…)باجوش قوس الکتریکی
 • تست کلیه جوشهاD.T(تست موادخام-تست درمراحل ساخت سازه-تست درهنگام بهره برداری)باروشهای P.T    و      V.T
 • بدنه کانکس ازساندویچ پانل پلی استایرن 5سانتی(مستحکم ودیرسوز ومقاوم دربرابر دما)بادانسیته20بادو رو ورق گالوانیزه50بارنگ کوره ای
 • اتصالات پانلهابه بدنه توسط پیچهای واشاردار9سانتی سرمته دار
 • آب بندی سقف ومحلهای جوش شده ازموادK.ژلاتینی باکشسانی پایداروانعطاف پذیرو مقاوم دربرابرحلالها-بنزین واسید باچسبندگی بالا
 • پوشش داخلی بدنه کانکس ازPVCدوجداره روکشداردرجه یک آذران پلاستیک وپوشش داخلی سقف بصورت سقف کاذب باPVCبراق UVداربااتصالات پیچ سرپهن ودرآخرمحکم کاری باگل پیچهای نقره ای
 • کف کانکس ازنئوپان16میلیمتری درجه یک تبریزباعایق بندی رطوبتی اززیرباقیرپاشیدنی دردولایه بعدازخشک شدن
 • پوشش نهایی کف به دوصورت میباشد:

الف) ازکفپوش آنتی استاتیک پشت گونی دارریلی باروکش PVCضدآب

ب)ازپارکت 8میلی درجه یک ترکیه ویاآلمانی

 • سیم کشی روکارداخل داکتهای PVCباسیمهای نمره4و5/2افشانوسیستم روشنایی ازمهتابی های لوکسپارس باقابلیت نوردهی دولامپ36واتی بارفلکتورآبکاری شده جهت نوردهی بیشتر(بادوسال گارانتی)وکلیدوپریزهای برق وتلفن بافیوزهای 25و32آمپری(سیم کشی کولروپریزها ازهمدیگرجدابوده بافیوزهای مختص به خود)
 • اسکلت بندی کانکس ازداخل وبیرون بصورت کامل ضدزنگ زده شده وبادودست رنگ کاری بصورت آستروپوشش بارنگ اتومبیلی
 • درب ورودی بصورت آهنی باعایق فوم یایونولیت2سانتی باروکش PVC
 • دربهای داخلی ازنوعHDFبایراق آلات درجه یک
 • پنجره هاازنوعUPVCباشیشه های دوجداره وحفاظ فلزی باپرده های عمودی
 • دارای جابخاری وجاکولرگازی اسپلیت
 • اجرای آبرودرهرطرف شیب کانکس
 • نصب کپسول آتش خاموش کن درورودی کانکس
 • دارای آشپزخانه بالوله کشی گرم وسردباشیرآلات اهرمی(باپنچ سال گارانتی) بانصب کابینت 80سانتی باآبچکان وسینک ظرفشویی
 • کانکس ازلحاظ آب بندی وپیچ خوردگی واتصال برق دارای یک سال گارانتی میباشد