تبریز کانتین

آدرس

تبریز _ سه راهی اهر به طرف باسمنج _ روبروی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده دندانپزشکی

شماره تماس (نریمانی)

09141042953

شماره تماس (بذلی)

09144099217

ارتباط باما

آدرس کارخانه

تبریز _ سه راهی اهر به طرف باسمنج _ روبروی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده دندانپزشکی _ کانکس سازی تبریز کانتین

تلفن دفتر فروش

041-33892257 - 041-33812788

تلفن دفتر اداری

041-36348288

تلفکس کارخانه

041-36348577

نریمانی

09141042953

بذلی

09144099217

فرم تماس با ما

    آدرس ما روی نقشه